Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Izabela Dąbrowska-Antoniak

Koordynator ds. negocjacji

Z dniem 1 grudnia 2021 roku została powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na stanowisko Koordynatora ds. negocjacji przy Prezesie URE.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uprawnienia adwokata posiada od 2013 roku.

Doświadczenie zawodowe zdobywała głównie działając na rzecz ochrony słabszych uczestników rynku: od udzielania porad prawnych, prowadzenia mediacji i reprezentowania konsumentów przed sądami, aż po zaangażowanie w proces legislacyjny, także na poziomie unijnym. Przez 10 lat była związana z Federacją Konsumentów, a od 2015 roku pracowała w Biurze Rzecznika Finansowego.

Członek Zespołów Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy Ministrze Finansów oraz zespołów przy Komisji Nadzoru Finansowego. Przez wiele lat była także członkiem Rady Arbitra Bankowego.

Koordynator ds. negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki jest wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod numerem 8.

 

 

22.04.2022

Opcje strony

do góry