Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Sprawozdanie Koordynatora ds. negocjacji z działalności w roku 2017

Koordynator ds. negocjacji sporządza sprawozdanie z działalności za każdy rok kalendarzowy, w tym z prowadzonych przez niego postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego.

Sprawozdanie Koordynatora ds. negocjacji z działalności w roku 2017.

11.02.2019

Opcje strony

do góry