Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Sprawozdanie Koordynatora ds. negocjacji z działalności w roku 2018

Koordynator ds. negocjacji sporządza sprawozdanie z działalności za każdy rok kalendarzowy, w tym z prowadzonych przez niego postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego.

Sprawozdanie Koordynatora ds. negocjacji z działalności w roku 2018.

29.04.2019

Opcje strony

do góry