Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Koordynator przyjęty w poczet członków zwyczajnych National Energy Ombudsmen Network (NEON)

Na Zgromadzeniu w Dublinie w dniu 19 września 2018 r. członkowie stowarzyszenia National Energy Ombudsmen Network (NEON) z siedzibą w Brukseli (Belgia) jednogłośnie przyjęli w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia Koordynatora ds. Negocjacji przy Prezesie URE.

NEON to europejska sieć niezależnych organizacji non profit rozwiązujących spory konsumenckie oraz rzeczników, działających w sektorze energetycznym. Członkowie Stowarzyszenia działają na podstawie publicznego mandatu celem zapewnienia łatwo dostępnego i bezpłatnego sposobu rozwiązywania sporów między konsumentami a przedsiębiorstwami energetycznymi.

 

19.09.2018

Opcje strony

do góry