Koordynator ds. Negocjacji przy Prezesie URE

http://www.koordynator.ure.gov.pl/kdn/wiadomosci/8514,Koordynator-na-konferencji-IGG-Nowe-segmenty-rozwoju-gazownictwa.html
2021-04-17, 15:52

Koordynator na konferencji IGG „Nowe segmenty rozwoju gazownictwa”

Pan Janusz Gwiazdowski, Koordynator ds. negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki w dniach 24 i 25 października 2019 r. na zaproszenie Izby Gospodarczej Gazownictwa wziął udział w konferencji w Lublinie pt. „Nowe segmenty rozwoju gazownictwa”.

Koordynator został poproszony o zabranie głosu na temat roli pozasądowego rozwiązywania sporów, w tym sporów konsumenckich, w sektorze gazowniczym, w świetle ostatnich zmian w kodeksie postepowania cywilnego.   

W wystąpieniu, wygłoszonym wspólnie z Panem Tobiaszem Szychowskim Przewodniczącym Ośrodka Mediacji Gospodarczej przy IGG, Koordynator zwrócił uwagę na to, że dla przedsiębiorstw gazowniczych postępowanie polubowne jest szansą na efektywne zarządzanie konfliktem w strukturze przedsiębiorstwa.

Wystąpienie spotkało się z dobrym przyjęciem ze strony uczestników.

25.10.2019

Opcje strony