Koordynator ds. Negocjacji przy Prezesie URE

http://www.koordynator.ure.gov.pl/kdn/wiadomosci/8550,Koordynator-na-spotkaniach-stowarzyszenia-NEON-National-Energy-Ombudsmen-Network.html
2021-04-17, 16:52

Koordynator na spotkaniach stowarzyszenia NEON (National Energy Ombudsmen Network)

W dniach 6 i 7 listopada 2019 r. w Brukseli odbyły się: spotkanie, na którym członkowie stowarzyszenia NEON (dalej NEON) przedstawili sprawozdania ze swojej działalności za rok 2018 oraz zgromadzenie ogólne członków NEON, którego członkiem i prezesem jest Koordynator ds. negocjacji przy Prezesie URE. Na zgromadzeniu członkowie NEON przyjęli i omówili m.in. strategię działania, budżet na rok kolejny oraz działania ukierunkowane na rozwój Stowarzyszenia.


Koordynator prowadzi zgromadzenie NEON

Członkowie dyskutowali również o konieczności współdziałania w ramach postępowań ADR z podmiotami ADR z innych sektorów wynikającej ze wzrostu popularności tzw. „produktów pakietowych” czyli wielosektorowych umów zawieranych w pakiecie.


Roczny raport z działalności prezentuje belgijski federalny ombudsman pan Eryk Houtman.

29.11.2019

Opcje strony