Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Koordynator jednym z prowadzących na brukselskim spotkaniu okrągłego stołu ekspertów i organizacji unijnych, poświęconemu rozwiązywaniu sporów konsumenckich wynikłych na tle produktów pakietowych

Spotkanie „Produkty pakietowe: rozwiązywanie sporów i ochrona praw konsumentów” odbyło się w Brukseli w dniu 6 listopada 2019 r. i zostało zorganizowane przez BEUC (The European Consumer Organization), CEER (Council of European Energy Regulators) oraz NEON (National Energy Ombudsmen Network) w ramach PEER (Partnership for the Enforcement of European Rights).


W części rozpoczynającej spotkanie Koordynator, jako prezes stowarzyszenia NEON, wygłosił słowo wstępne pod tytułem „Współpraca między podmiotami ADR i organami publicznymi – czy ta historia wymaga napisania?” (Cooperation among and between ADR bodies and enforcement authorities – a story to be written?)


Kolejno od lewej: pani Annegret Groebel, Prezes CEER; pani Monique Goyens, Dyrektor Generalny BEUC; pan Janusz Gwiazdowski, Koordynator; pani Anne Vadasz Nilsson, Wiceprezes CEER.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji zrzeszających regulatorów krajów członkowskich z sektora energetycznego i telekomunikacyjnego, instytucji ADR z różnych sektorów (w tym kolejowego, telekomunikacyjnego, energetycznego, finansowego), instytucji ochrony praw konsumenta, ombudsmani oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej. Celem spotkania było rozpoczęcie międzysektorowego dialogu, którego efektem ma być poprawa ochrony praw konsumentów nabywających produkty i usługi w pakietach, w szczególności wypracowanie efektywnego modelu pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w tychże sprawach.

Tzw. „produkty pakietowe” (bundle products) to towary / usługi które są sprzedawane razem w ramach jednej umowy, która jest dla konsumentów korzystna choćby dlatego, że konsument może zawrzeć jedną umowę zamiast kilku. Umowy takie mogą występować w ramach jednego sektora, np. jedna umowa może dotyczyć sprzedaży energii elektrycznej oraz dostarczania paliwa gazowego, jak również mogą one dotyczyć kilku sektorów, np. umowa na dostarczenie paliwa gazowego połączona ze sprzedażą ubezpieczenia czy abonamentem telefonicznym.

Wobec tego, że różne przepisy i warunki umowne znajdują zastosowanie do poszczególnych części pakietu, którego umowa dotyczy, umowy pakietowe stanowią prawdziwe wyzwanie z perspektywy ochrony i egzekwowania praw konsumentów.