Koordynator ds. Negocjacji przy Prezesie URE

http://www.koordynator.ure.gov.pl/kdn/wiadomosci/8555,Przedstawiciel-Zespolu-Obslugi-Koordynatora-na-warszawskim-XVI-Forum-Operatorow-.html
2021-04-17, 15:49

Przedstawiciel Zespołu Obsługi Koordynatora na warszawskim XVI Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw

Pani Monika Stachura koordynująca prace Zespołu Obsługi Koordynatora w Urzędzie Regulacji Energetyki wzięła udział w organizowanym przez m.st. Warszawa XVI Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw pt. „Warszawa na trajektoriach transformacji energetycznej od kryzysu w elektroenergetyce do monizmu elektrycznego OZE 2050”.

02.12.2019

Opcje strony