Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Koordynator na posiedzeniu Rady Zarządzającej TOE

Pan Janusz Gwiazdowski – Koordynator ds. negocjacji przy Prezesie URE oraz pani Monika Stachura koordynująca pracą Zespołu Obsługi Koordynatora w Urzędzie Regulacji Energetyki w dniu 28 listopada 2019 r. spotkali się z członkami Rady Zarządzającej Towarzystwa Obrotu Energią (TOE).

Celem spotkania było przybliżenie członkom TOE idei pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w sektorze energetycznym oraz zainicjowanie bliższej współpracy operacyjnej w ramach dedykowanych grup i zespołów roboczych TOE.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele z 13 przedsiębiorstw energetycznych.

28.11.2019

Opcje strony

do góry