Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Koordynator w dobie pandemii prowadził on-line walne zgromadzenia stowarzyszenia NEON (National Energy Ombudsmen Network)

W dniach 14 października oraz 2 grudnia 2020 r. odbyły się w trybie zdalnym walne zgromadzenia stowarzyszenia NEON (National Energy Ombudsmen Network),  które, jako Prezes stowarzyszenia, prowadził Pan Janusz Gwiazdowski - Koordynator ds. negocjacji przy Prezesie URE.

W trudnych dla wszystkich czasach pandemii udało się zorganizować efektywną współpracę w formie zdalnej, kontynuować prace merytoryczne oraz sprawnie reagować na wyzwania stające przed stowarzyszeniem w nowej rzeczywistości. M.in. walne zgromadzenie NEON – po rekomendacji zarządu – podjęło z uwagi na kryzys spowodowany COVID-19, decyzję o obniżeniu składki członkowskiej na rok 2021 do 2/3 składki za rok 2020. Przyjęto także plan działania na pierwsze półrocze 2021 r. z uwzględnieniem dostępności zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu profesjonalnej Sekretarz Generalnej. Ponadto z inicjatywy Koordynatora do statutu stowarzyszenia wprowadzono adaptacyjne zapisy, m.in. w związku z Brexitem umożliwiono uzyskanie statusu członka zwyczajnego stowarzyszenia podmiotom z krajów, które mogą być również członkami Rady Europy. 

19.05.2021

Opcje strony

do góry