Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Koordynator ponownie prezesem NEON (National Energy Ombudsmen Network)

3 lutego 2021 r. odbyło się w trybie zdalnym walne zgromadzenie członków stowarzyszenia National Energy Ombudsmen Network (dalej NEON), którego członkiem i prezesem jest Koordynator ds. negocjacji przy Prezesie URE.

Członkowie uczestniczący w zgromadzeniu wybrali nowy zarząd stowarzyszenia, w skład którego wszedł ponownie Koordynator i został wybrany prezesem na kolejną kadencję. Ponowny wybór na stanowisko prezesa jest wyrazem ugruntowanego zaufania członków NEON do Koordynatora oraz potwierdzonego uznania jego kompetencji merytorycznych i zarządczych, co szczególnie cieszy w dobie pandemii kiedy wyzwań stających przed organizacjami nie brakuje. Pozostali członkowie zarządu stowarzyszenia to przedstawiciele: Włoch, Belgii, Walonii oraz Wielkiej Brytanii.

19.05.2021

Opcje strony

do góry